Címlap

Friss hírek

Köszöntjük Tenk község honlapján!

Tankönyvvásárlási támogatás kiosztása

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a Tankönyvvásárlási támogatás kiosztására 2014. szeptember 25-én (csütörtökön) 10.00 és 15.00 között kerül sor.

Aki a fent említett időpontban nem tud megjelenni a Községházán, két tanú előtt aláírt meghatalmazás ellenében megbízhat nagykorú, cselekvőképes személyt a támogatás átvételére.

A meghatalmazott személyi igazolványát hozza magával.

Meghatalmazás tankönyvvásárlási támogatás átvételéhez >>

 

Határozat: polgármester jelöltek szavazólapon történő sorrendje

21/2014. (IX.8.) határozat

Tenk Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) –a 2014. szeptember 8. napján megtartott ülésén –a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a polgármester jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását követően, az alábbi sorrendet állapítja meg:


1. Szopkó Tamás független
2. Török Margit Fidesz - Magyar Polgári Szövetség KDNP közös jelölt


A Bizottság elrendeli jelen határozatának, Tenk Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és Tenk község honlapján (www.tenk.hu) való közzétételét.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A Bizottság a bejelentett jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében a mai napon a Ve. 160. §-a alapján a sorsolást elvégezte és a fenti sorrendet állapította meg.
A Bizottság határozatát, a Ve. 46. § alapján hozta meg.

A határozat elleni önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 239. §-a zárja ki.

Tenk, 2014. szeptember 8.

P.H.

Erdélyi Jánosné
HVB elnöke

 

Határozat: egyéni listás jelöltek szavazólapon történő sorrendje

22/2014. (IX.8.) határozat

Tenk Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) –a 2014. szeptember 8. napján megtartott ülésén –a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, az egyéni listás jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását követően, az alábbi sorrendet állapítja meg:


1. Kovács Csaba független
2. Szalmásiné Racsek Ágnes független
3. Stubián József független
4. Ötvös Sándor független
5. Megyesi Attila független
6. Erdélyi Zsolt független
7. Göcző Lajos Jánosné független
8. Szabó Árpád független
9. Szabó Kálmánné független
10. Racsek Csaba független
11. Kövesdi Tibor független
12. Bakos József független
13. Vermes Péter független
14. Zörög Sándor független
15. Kotrocó László független
16. Farkas Zsolt független


A Bizottság elrendeli jelen határozatának, Tenk Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és Tenk község honlapján (www.tenk.hu) való közzétételét.
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A Bizottság a bejelentett jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében, a mai napon a Ve. 160. §-a alapján a sorsolást elvégezte és a fenti sorrendet állapította meg.
A Bizottság határozatát, a Ve. 46. § alapján hozta meg.
A határozat elleni önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 239. §-a zárja ki.

Tenk, 2014. szeptember 8.
P.H.
Erdélyi Jánosné
HVB elnöke

 

Tankönyvvásárlási támogatás

Tankönyvvásárlási támogatás >>

 

Lakossági tájékoztató polgári védelmi lakossági riasztóeszköz (sziréna) 2014. szeptember 03-án tartandó ellenőrzéséről

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Tenk település polgári védelmi parancsnoksága értesíti a lakosságot, hogy 2014. szeptember 03-án a településen található polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök (szirénák) üzempróbáját végezzük, melynek során morgatópróba (6 másodperces, állandó hangmagasságú folyamatos szirénahang) jelzést adunk le.

A morgatópróba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzük a riasztó eszközök működőképességét.

A jelzések semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A próbával együtt járó kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.