Címlap

Friss hírek

Köszöntjük Tenk község honlapján!

Bursa Hungarica pályázati kiírás 2014.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

A pályázati kiírás a PÁLYÁZATOK menüpont alatt található.

 

Tenk Község HVB határozat 36/2014.(X.12.)

Tenk Község HVB határozat 36/2014.(X.12.) >>

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A kapcsolódó dokumentum megtekintéséhez kattintson erre a hivatkozásra >>

 

Tankönyvvásárlási támogatás kiosztása

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a Tankönyvvásárlási támogatás kiosztására 2014. szeptember 25-én (csütörtökön) 10.00 és 15.00 között kerül sor.

Aki a fent említett időpontban nem tud megjelenni a Községházán, két tanú előtt aláírt meghatalmazás ellenében megbízhat nagykorú, cselekvőképes személyt a támogatás átvételére.

A meghatalmazott személyi igazolványát hozza magával.

Meghatalmazás tankönyvvásárlási támogatás átvételéhez >>

 

Határozat: polgármester jelöltek szavazólapon történő sorrendje

21/2014. (IX.8.) határozat

Tenk Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) –a 2014. szeptember 8. napján megtartott ülésén –a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a polgármester jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását követően, az alábbi sorrendet állapítja meg:


1. Szopkó Tamás független
2. Török Margit Fidesz - Magyar Polgári Szövetség KDNP közös jelölt


A Bizottság elrendeli jelen határozatának, Tenk Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és Tenk község honlapján (www.tenk.hu) való közzétételét.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A Bizottság a bejelentett jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében a mai napon a Ve. 160. §-a alapján a sorsolást elvégezte és a fenti sorrendet állapította meg.
A Bizottság határozatát, a Ve. 46. § alapján hozta meg.

A határozat elleni önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 239. §-a zárja ki.

Tenk, 2014. szeptember 8.

P.H.

Erdélyi Jánosné
HVB elnöke