Címlap

Friss hírek

Köszöntjük Tenk község honlapján!

Lakossági tájékoztató polgári védelmi lakossági riasztóeszköz (sziréna) 2014. szeptember 03-án tartandó ellenőrzéséről

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Tenk település polgári védelmi parancsnoksága értesíti a lakosságot, hogy 2014. szeptember 03-án a településen található polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök (szirénák) üzempróbáját végezzük, melynek során morgatópróba (6 másodperces, állandó hangmagasságú folyamatos szirénahang) jelzést adunk le.

A morgatópróba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzük a riasztó eszközök működőképességét.

A jelzések semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A próbával együtt járó kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.

 

Nyárbúcsúztató esték Tenken

Nyárbúcsúztató esték Tenken

 

Tankönyvosztás

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola értesíti a szülőket, hogy 2014. augusztus 28-án csütörtökön 0800 – tól 1600 – ig a Faluházban osztjuk a tankönyveket.

Az ingyenes tankönyvben részesülő gyermekek szülei az osztályfőnököktől, a fizetős tanulók szülei az iskolatitkártól vehetik át a könyveket.

Kérjük a gondviselőket hozzák magukkal a következőket:

  • személyi igazolvány
  • az ingyenes tankönyvre jogosító határozat másolata
  • a befizetést igazoló szelvény
  • meghatalmazott átvevő esetén meghatalmazólevél

 

Az 1. és 2. osztályos tanulók az első tanítási napon vehetik át könyveiket.

 

Tájékoztatás gyermekvédelmi támogatásról

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványának kiosztására 2014. augusztus 22-én (pénteken) 800 és 1200 között kerül sor.

Aki a fent említett időpontban nem tud megjelenni a Községházán, két tanú előtt aláírt meghatalmazás ellenében megbízhat nagykorú, cselekvőképes személyt a támogatás átvételére.
A meghatalmazott személyi igazolványát hozza magával.

Meghatalmazás Erzsébet utalványok átvételéhez >>

 

Hirdetés

Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, tájékoztatja a lakosságot, hogy a Képviselő- Testület, 2014. augusztus 6. napján megtartott ülésén, rendeletet alkotott: 5/2014. számon, melyben elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását.

Az említett rendelet megtekinthetők ügyfélfogadási időben, a Községháza hirdetőtábláján és a település honlapján.

Tenk, 2014. augusztus 21.

Tisztelettel:

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző